top of page

DHY KURASINA KATILMAK ZORUNLU MUDUR?

DHY KURASINA KATILMAK ZORUNLU MUDUR?


DHY, açılımı “devlet hizmet yükümlülüğü” olup genellikle “mecburi hizmet” veya

zorunlu hizmet” tabiri ile anılmaktadır. Tıp fakültesi veya uzmanlık-yan dal

uzmanlık mezuniyetinden sonra belli bir tercih dönemi aşaması sonrasında kura ile

görev yerleri belirlenen bir devlet hizmetidir. Peki DHY kurasına katılmak zorunlu

mudur?

Bu soru birçok mezun hekim tarafından merak edilmekte ve

araştırılmaktadır. İlgili kanun maddelerinden yola çıkarak bu konuya bir açıklama

getireceğiz.


Konu ile ilgili yükümlülükler 05.07.2005 tarihinde yayımlanmış olan “5371 sayılı

Temel Sağlık Hizmetleri Kanunu” ile belirlenmiştir.

Ek Madde 3’te:


İlgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak

tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip

unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile Devlet Planlama

Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik

sıralamasında yer alan ve Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığınca uygun

görülen Milli Savunma Bakanlığı ve diğer kuruluşlarda devlet memuru olarak

devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler.


Yani bu maddeye göre tıp fakültesinden mezun olup pratisyen hekimlik yapacaklar,

asistanlığını bitirmiş uzman hekimlik yapacaklar ile yan dal asistanlığını bitirmiş yan

dal uzmanlık yapacakların DHY yükümlülüğü vardır.Ayrıca aynı kanunun Ek Madde 4’ün son cümlesi şu şekildedir:


Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini

tamamlamadan mesleklerini icra edemezler.

Bu madde de şu anlama gelmektedir. DHY yükümlüsü olan hekimler bu yükümlülüğü

tamamlamazlarsa ülkemizde diplomasını alamazlar ve herhangi bir yerde

çalışamazlar. İşte bu nedenle “zorunlu hizmet” tabiri kullanılmaktadır.


Peki mezuniyet sonrası nasıl bir DHY süreci bizi beklemektedir? Bu sorunun cevabı

da yine Ek Madde 4’te yazmaktadır:


Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya

uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin

isim ve adreslerini on beş gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle

yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil

işlemlerini müteakip en geç iki ay içerisinde, Devlet hizmeti yükümlülüğü olan

personel, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilân

edilir. Bu ilân tebligat yerine geçer.


Bu maddeden de anlaşılacağı üzere mezun olan hekimler yerine fakülte dekanlıkları

veya eğitim hastaneleri başhekimlikleri süreci otomatik başlatmaktadır. Bu

süreçte tercih yapmayanlar genel kura ile atanmaktadır. Kişi atandığı yere

başlamayabilir ve müstafi kalabilir. Fakat sonrasında DHY yükümlülüğünü

tamamlamadıkça herhangi bir yerde görev alamaz.


Dipnot olarak Ek Madde 5’i de hatırlatmakta fayda görüyoruz:

Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan ana

dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve

uzmanlık eğitimine başlayabilirler.


Yani DHY yükümlüsü olarak pratisyen hekimlik yapanlar veya müstafi olmayı tercih

edenler TUS ile bir asistanlık kazandığı takdirde DHY yükümlülüğü ortadan kalkar

ve kazandığı kuruma başlangıç yapabilir. Fakat asistan olarak başladığı yeri

beğenmeyip istifa ederse, geride bıraktığı DHY yükümlülüğü tekrar devreye girer

ve kalan gün sayısı kadar bu yükümlülüğü tamamlamak zorundadır.

İlgili mevzuat maddelerini daha detaylı okumak isteyenler


 

DHY EĞİTİMLERİMİZLE;

MECBURİ HİZMETE HAZIR OLUN!


DHY Eğitimi

> DHY EĞİTİM PAKETİ

22 eğitmen tarafından;

Mecburi hizmette işinize en çok yarayacak 50 ders seçildi ve hem ders videosu olarak hem de ekitap olarak derlendi. DHY Eğitimi Videolarında kullanılan ders slaytlarından hazırlanmış Mecburi Hizmet eKitabı, DHY Eğitimi alan herkes ücretsiz gönderilir. Bee Market sayfasından da satın alabilirsiniz.

DHY EĞİTİM PAKETİ-1:

 • 50 ders

 • 1 yıl erişim

 • Mecburi Hizmet Kitabı Hediye
DHY EĞİTİM PAKETİ-2:

 • 50 ders

 • 1 yıl erişim

 • Mecburi Hizmet Kitabı Hediye

 • EKG, Vaka ve Pediatri ebookları Hediye
 

> PRİME ÜYELİK

Bee Akademi, Prime Üyelik. DHY Eğitimi Dahil
 • Prime üye olarak tüm eğitimlere sınırsız erişim sağlayabilirsiniz.

 • Tek seferlik ödeme ile 3, 6 ya da 12 aylık Prime Üyelik alabilirsiniz.

 • Prime üyelik en avantajlı ve indirimli eğitim hizmetimizdir.

 • 6 ve 12 Aylık Prime Üyeliklerde tüm ebooklar hediyedir.
197 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page