top of page

DHY NEDİR?

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü, yani DHY ülkemizde daha çok mecburi hizmet veya zorunlu hizmet olarak bilinmektedir.


Tıp Fakültesinden mezun olan, uzmanlığını tamamlayan ya da yan dal uzmanlığını tamamlayan hekimlerin Sağlık Bakanlığı tarafından atandıkları yere göre değişen 300 ila 600 gün süreyle görev yapması zorunluluğudur. Bu görev süresi atanılan yerin gelişmişlik kategorisine ve bölgelere göre belirlenmektedir.


· DHY hizmeti 5371 sayılı kanun uyarınca düzenlenmektedir.

5371 sayılı kanun ilk kez 21.06.2005 tarihinde kabul edilmiştir. 05.07.2005 tarihinde kanuna eklenen Ek Madde 3, 4, 5 ve 6 ile devlet hizmeti yükümlülüğünün detayları belirlenmiştir.


5371 sayılı kanun “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun“dur.


Temelde bu kanun gereğince Devlet Hizmet Yükümlülüğüyle, bakanlık ülke genelinde hekimlerin eşit sayıda dağılmasını ve düzenlenmesini hedeflemektedir.


Tıp fakültesini bitiren yeni mezun hekimlerin diplomaları ilgili fakülte dekanlıkları tarafından 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı’na gönderilir. Sağlık Bakanlığı diplomaların kendisine gelmesinden mezun hekimlerin atamasını 2 ay içinde yapar. Mecburi hizmet kurası çekilir ve ardından ve görev yeriniz belirlenir.


Atandığınız bölgeye göre mecburi hizmet süreniz belli olur ve mecburi hizmetiniz başlamış sayılır. Belirlenen süreyi tamamladığınızda mecburi hizmeti tamamlamış sayılırsınız.


· DHY yapmadan doktorluk yapılabilir, özelde çalışılabilir mi?

Devlet Hizmet Yükümlülüğünüzü tamamlamadan Doktorluk yapılması değindiğimiz kanun gereği engellenmiştir. Yani zorunlu hizmeti yarıda bırakmanız durumunda ya da mecburi hizmete hiç gitmemeniz halinde devlet ve özel sektörde çalışmanız engellenir.


Bu kural sadece mezun hekimler için değil uzman hekimler için de geçerlidir. Uzmanlık eğitiminin mecburi hizmetini tamamlamadan uzman olarak çalışamazlar.


· Peki DHY’yi tamamlamadan yurt dışına gidilebilir mi?

Evet, yurt dışına gidilebilir. Türk Tabileri Birliği’nden (tabip odası) iyi hal durum belgesi almak yeterlidir.


 

DHY EĞİTİMLERİMİZLE;

MECBURİ HİZMETE HAZIR OLUN!


> DHY EĞİTİM PAKETİ

22 eğitmen tarafından;

Mecburi hizmette işinize en çok yarayacak 50 ders seçildi ve hem ders videosu olarak hem de ekitap olarak derlendi. DHY Eğitimi Videolarında kullanılan ders slaytlarından hazırlanmış Mecburi Hizmet eKitabı, DHY Eğitimi alan herkes ücretsiz gönderilir. Bee Market sayfasından da satın alabilirsiniz.

DHY EĞİTİM PAKETİ-1:

  • 50 ders

  • 1 yıl erişim

  • Mecburi Hizmet Kitabı Hediye
DHY EĞİTİM PAKETİ-2:

  • 50 ders

  • 1 yıl erişim

  • Mecburi Hizmet Kitabı Hediye

  • EKG, Vaka ve Pediatri ebookları Hediye
 

> PRİME ÜYELİK

Prime üye olarak tüm eğitimlere sınırsız erişim sağlayabilirsiniz. Tek seferlik ödeme ile 3, 6 ya da 12 aylık Prime Üyelik alabilirsiniz.

Prime üyelik en avantajlı ve indirimli eğitim hizmetimizdir.
132 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page