top of page

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 
1. TARAFLAR
1.1. İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi Fatih Mah. Şehit Sercan Gedikli Sk. Toki D7B 8/2 Merkez, Edirne adresinde bulunan Bee Akademi Organizasyon ("Bee Akademi") ile Üye ("Üye") arasında, Üye'nin Bee Akademi'nin Websitesi'nde sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.
1.2. Bee Akademi ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.
 
2. TANIMLAR
Çerez (Cookie) Politikası Websitesi'nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler’in Websitesi'ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Websitesi üzerinden (https://www.beeakademi.net/gizlilik-politikasi) erişilebilecek olan metni ifade eder.
 Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Üyeler'in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Bee Akademi tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Bee Akademi'nin kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden (https://www.beeakademi.net/gizlilik-politikasi) erişilebilecek olan metni ifade eder.
Hesabım Sayfası Üye'nin Websitesi'nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği Üye'ye özel sayfayı ifade eder.
Hizmet Üyeler'in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Bee Akademi ya da Bee Akademi’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet, abonelik ve uygulamaları ifade eder.
Market/Mağaza Bee Akademi’nin Websitesi üzerinde ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan sanal alanı ifade eder.
Üye Bee Akademi ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi'ne üye olan ve Websitesi üzerinde arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.
Websitesi Mülkiyeti Bee Akademi’ye ait olan ve Bee Akademi’nin işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.beeakademi.net alan adına sahip internet sitesini ve mobil siteyi ifade eder.
Ziyaretçi Websitesi’ni Üye olmadan kullanan gerçek kişiyi ifade eder.
 
3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NİN KAPSAM VE AMACI
3.1. Bee Akademi, Websitesi’ni işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.
3.2. Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, Websitesi’ne üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformda satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.
3.3. Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi'nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler'e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.
3.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Websitesi'nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler, site üzerinde gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.
 
4. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.
4.2. Her Üyelik Hesabı tek kullanıcıya aittir. Hesabınızı başka kişilere devredemez, başkasına kullandırtamaz veya başkasının hesabını kullanarak içeriklere erişim sağlayamazsınız. İçeriklerin tamamı özgün içerikler olup hem Bee Akademi hem de eğitmenler tarafından büyük emek ve zaman harcanarak hazırlanmaktadır. Dolayısıyla tüm içeriklerin telif hakkına tâbidir ve ihlali halinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca hukuken sorumlu olursunuz.
4.3. Kullanıcılar eş zamanlı olarak yalnızca tek bir cihazdan platforma erişim sağlayabilirler. Kimlik doğrulama ve güvenlik için oturum süresi Bee Akademi tarafından sınırlandırabilir ve kullanıcının tekrar giriş yapması istenebilir. Bee Akademi gerekli gördüğu durumlarda güvenlik ve doğrulama koşulları gereği hesap-cihaz eşleştirmesi yapabilir.
4.4. Hesabınızın güvenliği için websitemiz üzerindeki veri güvenliği tedbirlerini almaktayız. Nitekim, sizin de hesabınıza ilişkin gerekli güvenlik tedbirlerini almanız gerekmektedir. Örneğin, güvenlik düzeyi yüksek bir şifre kullanmayı, hesabınızı ortak kullandığınız veya erişime açık mail adreslerine bağlamaktan kaçınmayı tercih edebilirsiniz. Hesabınıza ilişkin dışarıdan erişim veya güvenlik ihlalinden şüphelenmeniz halinde info@beeakademi.com adresi üzerinden veya 0501 248 2200 WhatsApp Destek Hattı numarası üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
4.5. Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye'nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
4.6. Bee Akademi, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye'yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
4.6. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.7. Üye, Websitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:
4.7.1. Websitesi'nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;
4.7.2. Websitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
4.7.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
4.7.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Websitesi'ndeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi Websitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
4.7.5. Virüs veya Websitesi'ne, Websitesi'nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
4.7.6. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek uygulamalarda bulunulması;
4.7.7. Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Bee Akademi'nin önceden yazılı iznini alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;
4.7.8. Hizmetler'in, Websitesi'nde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.
4.8. Üye, Websitesi’nde yaptığı işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
 
5. SÖZLEŞME'NİN FESHİ
5.1. Taraflar'dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir. Ürün ve Abonelik satım alımlarında Üye ve/veya Ziyaretçi kullanım ve iade koşullarını kabul etmiş olduğundan ilgili Ürün ve/veya Abonelik/Hizmet'in iade şartlarına göre işlem yapılır. İptali mümkün olmayan Abonelik/Hizmet'lerde para iadesi yapılmaz.
5.2. Bee Akademi, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.
 
6. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
6.1. Bee Akademi, Üye'nin Websitesi'nde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Bee Akademi, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Websitesi'nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na ve Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Websitesi'nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı her zaman inceleyebilir ve info@beeakademi.com adresine elektronik posta göndererek öğrenebilir.
6.2. Üye tarafından Websitesi'nde Üyelik oluşturmak veya Websitesi’nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Bee Akademi ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na ve Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.
 
7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
beeakademi.net markası ve logosu, Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Bee Akademi tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Bee Akademi'nin mülkiyetindedir. Üye, Bee Akademi'nin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Bee Akademi'nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Websitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Bee Akademi'nin izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Bee Akademi'nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Bee Akademi'nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 
8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Bee Akademi, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Websitesi'nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Websitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.
 
9. MÜCBİR SEBEP
Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Bee Akademi'nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Bee Akademi'nin işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Bee Akademi ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.
 
10. MUHTELİF HÜKÜMLER
10.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Bee Akademi'nin resmi defter ve ticari kayıtları ile Bee Akademi'nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Edirne Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
10.3. Bildirim Bee Akademi, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek veya WhatsApp iletişimuygulamasından mesaj göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
10.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
10.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri. Üye, Bee Akademi'nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
10.6. Tadil ve Feragat. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. Ancak ilgili ürün ya da Hizmet için kabul edilen kullanım süresi sona erdiğinde Üye hak talep edemez.

10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

bottom of page