top of page

Vaka & Piezogenik Pedal Papül

♦42 yaşındaki kadın hasta topuklarının iç yüzeyinde yıllardır var olan deri rengindeki şişlikler ile başvurdu.

♦Bu şişlikler yere bastığında, ayağa kalktığında ve ayak tabanına bası uygulandığında belirginleşiyor, ayağını yere basmazsa ya da basıya maruz kalmazsa kayboluyormuş. (Resim1-2)

♦Ev hanımı olan hastamız son zamanlarda şişlikler sayıca arttığı için, şişlikler ile ilgili sübjektif bir yakınması (ağrı, kaşıntı, kızarıklık vb.) olmadığı halde doktora başvurma ihtiyacı duyduğunu belirtti.

♦Bilinen ek bir hastalığı ve aile öyküsü mevcut değildi. Sistemik fizik muayenede anormal bir bulgu saptanmadı.

♦Tanımız & Öntanımız?


(Resim 1)

(Resim 2)


Piezogenik Pedal Papül


♦Piezogenik pedal papüller; ayakların lateral yüzleri ve topuklarda ortaya çıkan, genelde asemptomatik ve deri renginde olan, hasta ayakta iken ya da ayakları basınca maruz kaldığında belirgin hale gelen papül ve nodüllerle karakterize nadir bir klinik durumdur. ♦Genelde erkeklerde ve sporcularda görülen bir klinik tablodur.

♦Piezogenik pedal papüller (PPP); ilk olarak Shelley ve Rawnsley tarafından tanımlanmıştır.

♦PPP, yağ dokusunun ayak yanlarında ve topuklardaki bağ dokusunun içerisine herniasyonu ile ortaya çıkan bir belirtidir.

♦Bu bölgeler sürekli basınca ve ağırlığa maruz kalan bölgeler olduğundan lezyonlar bu bölgelerde görülür.

♦Lezyonlar tipik olarak yumuşak, deri rengi ile sarı renk arasında değişen; ayak yanları ve topuklarda ortaya çıkan genelde ağrısız papüller ve nodüller şeklindedirler.

♦ Lezyonlar ayakta ya da basınç maruziyetinde belirginleşirken, yatarken ya da bası ortadan kalktığında kaybolur ya da silikleşirler. 

♦Bu vakaların %10’undan daha azında lezyonlar ağrılı olabilmektedir. Bunlar da genelde ayakta çok fazla kalan ya da uzun süreli sürtünme ve basınç maruziyeti söz konusu olan sporcular, özellikle de atletlerde görülmektedir.

♦Herediter bağ dokusu hastalıklarında, özellikle de Ehler-Danlos sendromunda PPP ortaya çıkabilmektedir ve bu durumlarda sayıca daha fazla, boyutsal olarak daha büyük lezyonlara rastlanmaktadır.

♦Olgumuzda bu yönde bireysel ya da ailesel bir öykü söz konusu değildir.

♦Tanıda histopatolojik inceleme ya da diğer tanı yöntemlerine nadiren başvurulmaktadır. Tanı klinik özellikler ve öykü ile konulmaktadır.

♦Ayırıcı tanıda dermal kistler, Verruka vulgaris ve lipom düşünülebilmektedir. Bunlar spesifik klinik özelliklerinin yanı sıra, ayakta veya basıya maruziyette ortaya çıkıp bunlar ortadan kalkınca kaybolma özelliğine sahip olmadıkları için kolayca ekarte edilebilirler.


Tedavi


♦Bu lezyonlar için etkin bir tedavi de zaten mevcut değildir. Ancak lezyonlar ağrılı ise; bunlara ilave olarak tekrarlayan steroid, bupivacine ya da deoksikolik asit enjeksiyonları ile birlikte akupunktur ve akupunktur denenmiştir.

♦Bu yöntemler farklı olgularda değişik oranlarda başarılı olabilmekte ise de yüz güldürücü sonuçlar nadirdir.

♦ Cevap alınamadığında cerrahi eksizyona da başvurulabilmektedir. Cerrahi seçeneğin sonuçları da her zaman tatmin edici olmamaktadır.

 


 

 

EĞİTİM ÖNERİLERİ

 

AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ

Aile hekimleri, aile hekimliği asistan doktorları ve acilde asm'de çalışan doktorlar, dhy'ye hazırlananlar için faydalı olacak birçok pratik bilgi ve dikkat edilmesi gereken konuya değinilen 8 derslik eğitim.


Toplam Süre: 519 dakika

Video Sayısı: 10

Erişim Süresi: 60 gün

 

EBOOKLARA GÖZ ATIN:


526 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page