top of page

BEBEKLERDE RSV ENFEKSİYONU “Bronşiolitli bebeklerde en sık etken”


Epidemiyoloji ve risk faktörleri


Respiratuvar sinsityal virüs (RSV), genellikle kış mevsiminde olmak üzere dünya çapında

mevsimsel solunum yolu hastalığı salgınlarına neden olur.


RSV, 2 yaşın altındaki çocuklarda bronşiyolitin en yaygın nedenidir ve 5 yaşın altındaki

çocuklarda tıbbi olarak müdahale edilen alt solunum yolu enfeksiyonunun (LRTI) en yaygın

nedenidir. Hemen hemen tüm çocuklar iki yaşına kadar enfekte olur ve yeniden enfeksiyon

yaygındır.


RSV aynı zamanda yaşlı yetişkinlerde ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ASYE'nin

önemli ve çoğunlukla tanınmayan bir nedenidir.


RSV, küçük bebekler de dahil olmak üzere bazı yüksek riskli gruplarda ciddi ASYE'ye neden

olma potansiyeline sahiptir;

  • Erken doğmuş bebekler;

  • Kronik akciğer hastalığı,

  • Konjenital kalp hastalığı veya Down sendromu olan hastalar;

  • İnatçı astımı olan hastalar;

  • Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar;

  • ve yaşlı yetişkinler.

●Klinik belirtiler


RSV enfeksiyonunun klinik belirtileri yaşa, sağlık durumuna ve enfeksiyonun birincil veya

ikincil olmasına göre değişir.


•Bebekler ve küçük çocuklar, başlangıçta üst solunum yolu semptomları (örn. burun akıntısı)

ve ardından alt solunum yolu belirtileri (hırıltı ve/veya raller) ile karakterize edilen bronşiolit

ile başvurur. Klinik spektrum hafif semptomlardan akut solunum yetmezliğine kadar

değişebilir. Apne, küçük bebeklerde (<2 ay), özellikle de erken doğmuş bebeklerde ortaya

çıkan semptom olabilir. RSV enfeksiyonu genellikle kendi kendini sınırlar, ancak bazı

hastalarda tekrarlayan hışıltı ile ilişkilendirilmiştir.


•İkincil enfeksiyonları olan daha büyük çocuklar ve yetişkinlerde tipik olarak üst solunum yolu

semptomları bulunur ancak özellikle yaşlı yetişkinler veya bağışıklık sistemi zayıfsa ASYE

gelişebilir.


Tanı

Klinik şüphe


Bebeklerde ve küçük çocuklarda, uyumlu klinik ve epidemiyolojik özelliklere sahip

bebeklerde RSV bronşiolitinden şüphelenilmelidir (örneğin, yaş <24 ay, hışıltılı solunum

sıkıntısı, kış mevsimi, bilinen RSV dolaşımı). Hafif bronşiolitli hastalarda tanı genellikle klinik

olarak konulabildiğinden tanısal testlere genellikle gerek yoktur. Bu tür hastalarda RSV'nin

tanımlanmasının tedaviyi etkilemesi muhtemel değildir.


Daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde, akut alt solunum yolu hastalığı (örn., pnömoni,

bronşit, astımın alevlenmesi veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı) ile hastaneye yatırılan

hastalarda, özellikle de bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ve ≥50 yaşında olanlarda

RSV'den şüphelenilmelidir.


Laboratuvar Tanısı


RSV'nin tanımlanması klinik yönetimi etkileyecekse (yani antimikrobiyal tedavi, ek

değerlendirme, enfeksiyon kontrolü vb. hakkındaki kararları etkileyecekse), RSV'nin

laboratuvar tanısına başvurulmalıdır.

Bu genellikle akut alt solunum yolu hastalığı nedeniyle hastaneye yatırılan çocuklar,

bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, tekrarlayan solunum yolu hastalıkları olan hastalar

için geçerlidir.


RSV enfeksiyonunun doğrulanması gerektiğinde, mümkünse polimeraz zincir reaksiyonu

(PCR) bazlı testleri tercih edilir. PCR bazlı analizler yüksek duyarlılığa sahiptir ve RSV'ye

karşı pasif olarak uygulanan antikordan etkilenmez.

PCR bazlı analizler mevcut değilse, hızlı antijen tespit testleri makul bir alternatiftir, ancak

özellikle yetişkin hastalarda yanlış negatif sonuçlar ortaya çıkabilir.


Ayırıcı Tanı


RSV enfeksiyonunun ayırıcı tanısı, benzer klinik sendromlara neden olan diğer patojenleri

(örneğin, parainfluenza virüsü, metapnömovirüs, influenza virüsü, rinovirüs, koronavirüs,

bocavirüs, adenovirüs) içerir.


Destekleyici Tedavi


Alt solunum yollarının solunum sinsityal virüsü (RSV) enfeksiyonunun tedavisi öncelikle

destekleyicidir. Destekleyici bakım, klinik durumun sık sık izlenmesini ve gerektiğinde sıvı ve

solunum desteğinin sağlanmasını içerir.


RSV bronşiolitli çocuklar, diğer patojenlerin neden olduğu bronşiolitli çocuklarla aynı şekilde

tedavi edilir. Destekleyici bakım yönetimin temelini oluşturur.


Glukokortikoidler ve bronkodilatörler, daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde RSV ile ilişkili

bronşiyal reaktivitenin tedavisinde faydalı olabilir.


Bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların tedavisi


Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda RSV enfeksiyonunun tedavisine ilişkin kararlar

bireyselleştirilmelidir. Optimal tedavi belirsizdir. Gözlemsel çalışmalarda üst solunum yolu

enfeksiyonundan alt solunum yolu enfeksiyonuna ilerleme oranlarının azalması veya

mortalitenin azalması ile ilişkili olan müdahaleler arasında ribavirin, intravenöz immün

globulin ve glukokortikoidlerle tek ajan veya kombinasyon tedavisi yer almaktadır.


Not: UPTODATE’ten yararlanılarak hazırlanmıştır (Son erişim: Aralık 2023)


  

> PRİME ÜYELİK NEDİR?

Bee Akademi, Prime Üyelik. DHY Eğitimi Dahil
  • Prime üye olarak tüm eğitimlere sınırsız erişim sağlayabilirsiniz.

  • Tek seferlik ödeme ile 3, 6 ya da 12 aylık Prime Üyelik alabilirsiniz.

  • Prime üyelik en avantajlı ve indirimli eğitim hizmetimizdir.

  • 6 ve 12 Aylık Prime Üyeliklerde tüm ebooklar hediyedir.53 görüntüleme0 yorum

Commentaires


bottom of page