top of page

Bebeklerde Gastroözofageal Reflü (GÖR)

“Beslenme sonrası geri çıkaran bebekler”


Gastroözofageal reflü (GÖR), bebeklik döneminde oldukça yaygındır ve genellikle bir yaşına kadar kendi kendine düzelir. Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) terimi, reflü özofajit, beslenme bozukluğu veya solunum komplikasyonları gibi patolojik sonuçlara sahip olduğunda kullanılır.


 • Uyarı işaretleri – Sık sık regürjitasyonla başvuran bebekler, altta yatan patolojik hastalığı düşündüren uyarı işaretlerinin varlığı açısından değerlendirilmelidir. Çoğu durumda, bu uyarı işaretlerini tanımlamak için dikkatli bir öykü ve fizik muayene yeterli olacaktır. Bunlar:

Gastrointestinal tıkanma veya hastalığın belirtileri:

•Safra kusması

•Gastrointestinal kanama – Hematemez, hematokezya

•Sürekli olarak güçlü kusma

•Altı aylık yaşamdan sonra kusmanın başlaması*

•Kabızlık

•İshal

•Karın hassasiyeti, şişkinliği

•Tekrarlayan pnömoni (trakeoözofageal fistül olasılığını artırır)

•Aspirasyon (laringotrakeal yarık olasılığını artırır)


Sistemik veya nörolojik hastalığı düşündüren semptom veya bulgular:

•Hepatosplenomegali

•Şişkin fontanel

•Makrosefali veya mikrosefali

•Nöbetler

•Hipotoni veya hipertoni (örneğin serebral palsi)

•Genetik bozuklukların belirtileri (örneğin, trizomi 21)

•Kronik enfeksiyonlar (örn. HIV)


●Spesifik olmayan semptomlar:

•Ateş

•Akciğer iltihaplanması

•Letarji

•Yetersiz kilo alımı


 • Komplike olmayan GÖR 

Uyarı işaretleri olmayan, iyi beslenen ve olağandışı derecede sinirli olmayan bebeklerde GÖRH yerine komplikasyonsuz GÖR vardır. Bu bebeklere asit baskılayıcı veya diğer ilaçların kullanılmamasını önerilir . Başka herhangi bir spesifik müdahale olmaksızın eğitim ve güvence genellikle yeterlidir. Anne sütü ile beslenme ve tütün dumanından uzak durulması teşvik edilmelidir. Reflü semptomları aile için sorun teşkil ediyorsa, tedavi seçenekleri arasında mamanın veya sağılmış anne sütünün koyulaştırılması veya inek sütünün diyetten çıkarılmasına yönelik kısa bir deneme yer alır.


 • Sorunlu GÖR'e yönelik müdahaleler

Uyarı işaretleri olmayan ancak zayıf kilo alımı, beslenmeyi reddetme veya sinirlilik gibi diğer semptomları olan bebekler genellikle tütün dumanından kaçınma, beslenme düzenindeki değişiklikler, beslenmenin yoğunlaştırılması dahil olmak üzere bir veya daha fazla yaşam tarzı değişikliği ile yönetilebilir.


 • Sütsüz beslenmenin mantığı, problemli reflü hastası bebeklerin önemli bir yüzdesinde altta yatan bir gıda proteini intoleransının (tipik olarak inek sütü) bulunmasıdır. Bu deney özellikle dışkıda belirgin veya gizli kan, egzama veya ailede güçlü atopik hastalık öyküsü olan bebekler için (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) önemlidir. Birkaç hafta içinde diyet değişikliğine net bir yanıt alınamazsa diğer teşhisler ve tedaviler araştırılmalıdır.


 • Reflü hastaları da dahil olmak üzere tüm bebeklerin uyku için sırtüstü pozisyonda yatırılmasını önerilir. Yüzüstü pozisyon reflüyü azaltma eğiliminde olsa da aynı zamanda ani bebek ölümü sendromu (SIDS/ABÖS) için de önemli bir risk faktörüdür. Yarı sırtüstü pozisyonun (örneğin bebek koltuğunda) faydalı olması pek mümkün değildir ve reflüyü şiddetlendirebilir. Yanal konumlandırma, ABÖS riskinin artmasıyla ilişkilidir ve reflüyü etkileyebilir veya etkilemeyebilir.


 • Farmakoterapi endikasyonları 


 • Endoskopik biyopsilerde hafif özofajiti olan veya zayıf kilo alımı, beslenmeyi reddetme veya geçici olarak reflü ataklarıyla ilişkili belirgin sinirlilik gibi GÖRH'den kaynaklandığından şüphelenilen önemli semptomları olan ve süt vermeme gibi konservatif önlemlerin alındığı bebekler için diyet başarısız olursa, sınırlı bir asit baskılama denemesi (örn. iki hafta) önerilir. Bu gruptaki bu kısa süreli asit baskılama denemesi için PPI veya H2RA uygun bir seçimdir. Bu bebeklerin semptomlarında kesin bir iyileşme varsa, asit baskılamasına 3-6 ay süreyle devam edilebilir, ardından yeniden değerlendirilebilir. Kronik PPI'larla tedavi edilen tüm hastalar, devam eden tedavinin gerekli olup olmadığının belirlenmesi için periyodik olarak değerlendirilmelidir.


 • Cerrahi


Not: UPTODATE’ten yararlanılarak hazırlanmıştır (Son erişim: Kasım 2023)
  

> PRİME ÜYELİK NEDİR?

Bee Akademi, Prime Üyelik. DHY Eğitimi Dahil
 • Prime üye olarak tüm eğitimlere sınırsız erişim sağlayabilirsiniz.

 • Tek seferlik ödeme ile 3, 6 ya da 12 aylık Prime Üyelik alabilirsiniz.

 • Prime üyelik en avantajlı ve indirimli eğitim hizmetimizdir.

 • 6 ve 12 Aylık Prime Üyeliklerde tüm ebooklar hediyedir.

281 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page