top of page

ÇOCUKTA DERİ ENFEKSİYONLARI -İMPETİGO

♦Çocuklarda en sık görülen bakteriyel deri infeksiyonudur.

♦Tüm hastalıklar içerisinde de dermatitler ve verrülerden sonra üçüncü sıradadır.

♦Yüzeyel epidermisin oldukça bulaşıcı bir infeksiyonu olup sıklıkla 2-5 yaş arasındaki çocukları etkiler.

♦Tedavisiz bırakıldığında dahi sıklıkla skarsız olarak iyileşen impetigoya en sık yol açan bakteri S.Aureus’tur, A grubu β-hemolitik streptokoklar ikinci sırada yer alır.

♦İmpetigonun non-büllöz ve büllöz olmak üzere iki tipi mevcuttur.

✔Non-büllöz impetigo (klasik form) olguların yaklaşık %70’ini oluşturur.

♦Non-büllöz impetigo, infeksiyona karşı bir konak yanıtı olarak ortaya çıkarken, büllöz impetigo stafilokoksik toksin sonucu gelişir.


Tanı


♦Sıklıkla klinik olarak konur, gram boyama veya kültür ile doğrulanabilir.

♦Kültür özellikle metisiline dirençli S.Aureus (MRSA) şüphesibulunduğunda anlamlı olabilir.

✔Non-büllöz impetigo, hızla küçük bir veziküle dönüşen eritematözmakül veya papül ile başlar.

♦Sıklıkla ağrısız olan bu formda, vezikülün rüptürüyle erozyon oluşur ve ardından içerik kuruduğunda kaşıntılı olabilen, karakteristik “bal rengi krutlar” gelişir.

♦Sıklıkla otoinokulasyon ile çevreye bulaşır. Travma maruziyetinin daha sık olduğu yüz ve ekstremiteleri tutar.

♦Atopik dermatit, su çiçeği, böcek ısırıkları, skabies gibi deri hastalıkları veya diabetes mellitus, edinsel immün yetersizlik gibi sistemik tablolar üzerinde gelişen primer non-büllöz impetigoya benzer impetijinöz değişiklikler sekonder/impetijinöz impetigo olarak adlandırılmaktadır.

🎯Non-büllöz impetigo ayırıcı tanısında akılda tutulması gereken hastalıklar kandidiyazis, atopik dermatit, kontaktdermatit, dermatofitoz, herpes infeksiyonları, böcek ısırığı, skabies,varisella, Sweet sendromu, pemfigus folieseus olarak sıralanmaktadır.

🎯Büllöz impetigo, en sık yenidoğan döneminde görülse de, daha büyük çocuklar ve erişkinlerde de rastlanabilmektedir.

♦Stafilokoksik haşlanmış deri sendromunun lokalize formu olarak kabul edilir.

♦Toksin üreten S.Aureus’un neden olduğu tabloda, yüzeyel veziküller hızla genişleyerek etrafında eritemin bulunmadığı iyi sınırlı gevşek büllere dönüşür.

♦Büller patladığında sulantı ve sarı krutlanmalar gerçekleşir.

♦Rüptüre lezyonlarda bül tavanını yaka şeklinde çevreleyen skuam tipiktir.

Süper infeksiyon ve geniş deskuamasyon alanlarının varlığı hastane yatışı, yakın izlem ve parenteral antibiyoterapi gerektirir.

♦Büllöz impetigo sıklıkla koltukaltı, kasık, boyun gibi nemli kıvrım yerlerini tutar.

♦Sistemik bulgulara sıklıkla rastlanmaz. Klasik impetigo gibi kendini sınırlayıcı olup skar bırakmaz.

♦Ayırıcı tanısında büllöz eritema multiforme, büllöz pemfigoid, herpes infeksiyonları, böcek ısırıkları, termal yanıklar akla gelmelidir.

 

 

EĞİTİM ÖNERİLERİ

 

AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ

Aile hekimleri, aile hekimliği asistan doktorları ve acilde asm'de çalışan doktorlar, dhy'ye hazırlananlar için faydalı olacak birçok pratik bilgi ve dikkat edilmesi gereken konuya değinilen 8 derslik eğitim.


Toplam Süre: 519 dakika

Video Sayısı: 10

Erişim Süresi: 60 gün

 

EBOOKLARA GÖZ ATIN:

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page