top of page

İSTİFA KOŞULLARI VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

İSTİFA KOŞULLARI VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ


Her ne kadar büyük umutlar ve hedefler uğruna çok zor olan tababet öğrenciliğini

bitirip hayallerimizdeki mesleğe başlasak da zaman zaman beklentilerimizi

karşılamayan durumlarla karşılaşabilir, görevden istifa kararı alabiliriz.


Bu yazımızda pek de iç açıcı olmayan fakat hayatın gerçeklerinden biri olan istifa

kavramı, istifa ile ilgili kanun maddeleri, yasal haklarımız, istifa sonrası bizi

bekleyen durumlar, usullü veya usulsüz istifa, devlet memuru veya

sözleşmelilerdeki farklar ve örnek istifa dilekçelerinden bahsedeceğiz.


Halk arasında kullanılan istifa kavramı kanunnamede görevden çekilme,

memurluktan çekilme gibi kavramlarla ifade edilmektedir. Memurların istifa hakkı

657 sayılı devlet memurları kanununun 20. maddesinde “Devlet memurları, bu

kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.” şeklinde

belirtilmiştir. Bu maddeye göre her memurun istifa etme hakkı vardır ve bu hak

kanunlar ile koruma altındadır.


20. maddede belirtilen esaslar aynı kanunun 4. bölümünde yer alan ‘Memurluğun

Sona Ermesi’ alt başlığında detaylandırılmıştır. Bu bölümde bulunan aynı kanunun

94. maddesine göre:


“Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle

memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. (Ek hüküm: 31/7/1970 – 1327/75 md.)

Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk

edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı

aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.


Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin

kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar

gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek

görevini bırakabilir.


Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi

değildirler.”


Bu madde doğru yorumlandığında usulüne uygun ve usulsüz istifa kavramları da

yerine oturmuş olacaktır.USULLÜ İSTİFA


657 sayılı devlet memurları kanununun 94. Maddesine göre usulüne uygun bir

şekilde görevden çekilme için esaslar şunlardır;


 1. Öncelikle memurluktan çekilme isteği (istifa) yazılı olarak kurum amirine bildirilmelidir.

 2. İstifa eden memur yerine yeni atanan kişi başlayana kadar veya istifası kabul edilene kadar görevi terk etmemelidir.

 3. Yerine atanan kişi 1 ay içerisinde göreve başlamadıysa veya bu süre içerisinde yerine vekil tayin edilmediyse üstüne haber vererek görevi bırakabilir.

 4. Olağanüstü mazeretler durumunda üstüne haber vermek koşulu ile hemen ayrılabilir, 1 ay bekleme zorunluluğu yoktur.


Olağanüstü hallerde çekilme usulü ile ilgili esaslar ise Madde 96’da belirtilmiştir.


Bu maddeye göre “Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel

hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları, çekilme istekleri

kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini

bırakamazlar.”


Madde 96’ya örnek verecek olursak ülkemizin yaşadığı büyük çaplı güneydoğu

depreminde devlet memurları çekilme isteğini amirlerine bildirdiler. Amirler izin

verdiğinde veya yerine atanacak kişiler geldikten sonra istifalar kabul edilmiştir.

Bu koşullar sağlanmadan görevinden ayrılanlar ve 96. maddeye aykırı hareket

edenler Madde 97’nin D bendine göre hiçbir surette devlet memurluğuna

alınamazlar. Aynı durum maalesef COVID pandemisi döneminde de yaşanmıştır.


Usulüne uygun istifa sonrası Madde 97’nin A bendine göre “…uygun olarak

memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden devlet memurluğuna alınamazlar”

ibaresi bulunmaktadır.


NOT: 4924 sayılı kanuna göre sözleşmeli statüsünde çalışan hekimlerin ise istifa

dilekçesi verdikten sonra 2 ay kadar sözleşmeden çıkarılması için beklemesi

gerekmektedir.USULSÜZ İSTİFA


657 sayılı devlet memurları kanununun 94. Maddesine göre usulsüz bir şekilde

görevden çekilme durumları şunlardır;


 1. Yazılı müracaat olmaksızın ve izinsiz bir şekilde işe 10 gün üst üste gelmemek

 2. Memur görevden çekilme için yazılı dilekçe verdikten sonra yerine yeni atanan kişi başlamadan veya istifası kabul edilmeden görevi terk etmek

 3. 1 aylık bekleme süresi dolmadan izinsiz bir şekilde görevi terk etmek

 4. Olağanüstü mazeretler durumunda amirin izni olmadan veya yerine atanacakların gelip işe başlamadan görevi terk etmek


Ayrıca Madde 95’e göre: “Çekilen devlet memurlarından devir ve teslim ile

yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet

icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte

belirtilir.” maddesine de dikkat etmek gerekmektedir.


Madde 95’in gerekleriniyerine getirmeden görev bırakanlar ise Madde 97’nin C bendine göre “95.maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden devlet memurluğuna alınamazlar.”


Usulsüz istifa sonrası Madde 97’nin B bendine göre “…uymadan görevlerinden

ayrılanlar bir yıl geçmeden devlet memurluğuna alınamazlar” ibaresi

bulunmaktadır.


Toparlayacak olursak; istifa edenler usulüne uygun istifa sonrası altı ay geçmeden,

usulsüz istifa sonrası ise bir yıl geçmeden devlet memurluğuna alınamazlar. Bu

durumda usulüne uygun olarak da olsa usulsüz de olsa istifa sonrası belli bir süre

devlet memuru olunamamaktadır.


TUS ile açıklanan kadrolardan üniversite hastanelerindeki sağlık bakanlığına (sb) bağlı asistanlık kadroları veya eğitim araştırma hastanelerindeki asistanlık kadroları 657 sayılı kanuna tabii olduğundan istifa sonrası bu kadrolara da kanunun belirttiği sürelerde geçilemeyecektir. Fakat üniversite hastanelerinde bulunan YÖK kadroları bu durumdan etkilenmez. Örneğin; bir pratisyen hekim usulsüz bir şekilde istifa etti. 1 yıl memuriyete

başlayamama cezası yedi. İstifadan 5 ay sonra TUS’a girdi. Bu durumda üniversite

sb kadrosu veya eğitim araştırma kadrolarını tercih edemez, etse ve yerleşse dahi

başlayamaz ve hakkı yanar. Fakat üniversite YÖK kadrolarını tercih edebilir ve

göreve başlayabilir. Son yıllarda açılan asistan kadrolarına bakıldığında çoğunluğunun sb kadroları ve eğitim araştırma kadroları olduğu düşünülürse istifa öncesi iyi düşünülmeli, mümkünse istifa ertelenmeli, değilse bile en azından usulüne uygun istifa tercih edilmelidir.4924 sayılı kanuna tabii sözleşmeli personel için ise istifa konusu ise daha

avantajlıdır. 657’ye bağlı memur iken tüm memuriyet hayatında 3 defa istifa etme

hakkı vardır. Bu durumda istifa edildiğinde istifa haklarından biri kullanılmış olacak

ve iki istifa hakkı kalacaktır. Fakat 4924’lü iken bu hakkınız yanmaz ve 3 istifa

hakkını korumuş olacaksınız.


Diğer avantaj ise 4924’te iken istifa edildiğinde memuriyet cezası alınmayacak ve

istediğiniz en yakın atama veya TUS ile sağlık bakanlığına bağlı kadrolara yeniden

atanabilecek ve göreve başlayabileceksiniz.


4924’e bağlı sözleşmeli kadrolarda ise usulsüz istifa (dilekçe verir vermez işten

ayrılma) durumunda 4 yıl boyunca sözleşmeli kadroya geçememe cezası vardır.

Usulüne uygun istifa (dilekçe verdikten sonra 2 ay onay beklenmesi) durumunda ise

bu ceza 2 yıl ile sınırlıdır


İstifa ile ilgili haklarımız ve kanunlar yukarıda anlatıldığı gibidir. İstifa kararı

alınırken fevri hareket edilmemeli, tek bir olay veya tek bir kişi bazlı sıkıntılardan

dolayı bu yola gidilmemelidir. Bu durumda kurum amirleri ile görüşerek, aile veya

arkadaş çevresinin fikri alınarak istifa öncesi yapılabilecek tüm adımlar atılmalıdır.

İstifa son adım olarak belirlenmelidir.


657’YE BAĞLI DEVLET MEMURU İSTİFA DİLEKÇESİ ŞABLONU924’E BAĞLI SÖZLEŞMELİ HEKİM İSTİFA DİLEKÇESİ ŞABLONU
 

DHY EĞİTİMLERİMİZLE;

MECBURİ HİZMETE HAZIR OLUN!


> DHY EĞİTİM PAKETİ

22 eğitmen tarafından;

Mecburi hizmette işinize en çok yarayacak 50 ders seçildi ve hem ders videosu olarak hem de ekitap olarak derlendi. DHY Eğitimi Videolarında kullanılan ders slaytlarından hazırlanmış Mecburi Hizmet eKitabı, DHY Eğitimi alan herkes ücretsiz gönderilir. Bee Market sayfasından da satın alabilirsiniz.

DHY EĞİTİM PAKETİ-1:

 • 50 ders

 • 1 yıl erişim

 • Mecburi Hizmet Kitabı Hediye
DHY EĞİTİM PAKETİ-2:

 • 50 ders

 • 1 yıl erişim

 • Mecburi Hizmet Kitabı Hediye

 • EKG, Vaka ve Pediatri ebookları Hediye
 

> PRİME ÜYELİK

Prime üye olarak tüm eğitimlere sınırsız erişim sağlayabilirsiniz. Tek seferlik ödeme ile 3, 6 ya da 12 aylık Prime Üyelik alabilirsiniz.

Prime üyelik en avantajlı ve indirimli eğitim hizmetimizdir.
1.000 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page