top of page

ADAY VE ASLİ MEMURLUK NEDİR?

ADAY VE ASLİ MEMURLUK NEDİR?


Sağlık Bakanlığı ya da bağlı kuruluşları kadrolarından birine ilk defa yapılan

atamada bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyle aday memurluk söz

konusudur.


Aday Memur: İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak merkezi

sınav veya Sağlık Bakanlığı tarafından açılan sınavı kazanarak veya kura çekilerek

temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere Sağlık Bakanlığı merkez ve

taşra teşkilatına atanan memurlardır.


Asli Memur: Adaylık süresi içinde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj devrelerinin

her birinde başarılı olan ve bu süre içinde olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılan

memurlardır.


Adaylık Süresi: Devlet kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananların atandıkları

tarihten başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süredir. Aday

memurluk en az bir yıl sürer. Sınavları veremeyen kişiler için 2 yıla kadar

uzatılabilir.


Temel Eğitim: Bütün aday memurların, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları

Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitimdir.


Hazırlayıcı Eğitim: Aday memurların atandığı kurum veya kuruluşu, sınıfı ve görevi

ile ilgili olarak yapılan eğitimdir.


Staj: Aday memurlara kurum veya kuruluşlarındaki görevleri ile ilgili olarak yapılan

uygulamalı eğitimdir.


Sınav: Temel ve hazırlayıcı eğitimi dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler

için bilgi seviyesini ölçme işlemi.EĞİTİM KONULARI:

1- Atatürk İlkeleri,

2- T.C. Anayasası,

3- Genel olarak Devlet teşkilatı,

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5- Yazışma-Dosyala usulleri,

6- Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri,

7- Halkla ilişkiler,

8- Gizlilik ve gizliliğin önemi,

9- İnkılap tarihi,

10- Milli Güvenlik Bilgileri,

11- Haberleşme,

12- Türkçe Dilbilgisi Kuralları,

13- İnsan Hakları.


Hazırlayıcı Eğitim Konuları: Aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak:

1- Sağlık Bakanlığının tanıtımı ile ilgili konular,

2- Aday memurun görevi ile ilgili hususlar,

3- Bakanlık merkezdeki ilgili birimlerin ve il sağlık müdürlüğünün uygun göreceği diğer

konular,


Staj Dönemi Konuları: Merkezde ilgili birimlerce, illerde il sağlık müdürlüklerince

belirlenir.EĞİTİM PLATFORMU:
USES Sitesi:
  • Uzmanlık Eğitiminde neredeyse tüm kadrolar memur kadrosu (EAH ve SBA) olarak ayarlandığı için buralara yerleşen kişiler asistanlık döneminde aday memurluğu tamamlayacağı için uzman olduktan sonra aday memurluk yapmazlar. Ancak memur kadrosunda uzmanlık eğitimi almamış kişiler (YÖK kadrosu) uzman olduktan sonra Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere atandığında aday memurluğunu tamamlaması gerekir.

  • Aday memur olarak ilk atamada; sırasıyla 6 ve 5’inci hizmet bölgesi iller, D ve C hizmet grubu iller ile ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması endeksine göre 6, 5 ve 4’üncü gelişmişlik grubunda yer alan ilçeler, ihtiyaç halinde ise diğer bölgelerde bulunan kadrolar ilan edilir.

  • Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar ile adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. Bu kişiler üç yıl süreyle devlet memurluğuna alınmazlar.Sağlık Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik: 

DHY EĞİTİMLERİMİZLE;

MECBURİ HİZMETE HAZIR OLUN!


> DHY EĞİTİM PAKETİ

22 eğitmen tarafından;

Mecburi hizmette işinize en çok yarayacak 50 ders seçildi ve hem ders videosu olarak hem de ekitap olarak derlendi. DHY Eğitimi Videolarında kullanılan ders slaytlarından hazırlanmış Mecburi Hizmet eKitabı, DHY Eğitimi alan herkes ücretsiz gönderilir. Bee Market sayfasından da satın alabilirsiniz.

DHY EĞİTİM PAKETİ-1:

  • 50 ders

  • 1 yıl erişim

  • Mecburi Hizmet Kitabı Hediye
DHY EĞİTİM PAKETİ-2:

  • 50 ders

  • 1 yıl erişim

  • Mecburi Hizmet Kitabı Hediye

  • EKG, Vaka ve Pediatri ebookları Hediye
 

> PRİME ÜYELİK

Prime üye olarak tüm eğitimlere sınırsız erişim sağlayabilirsiniz. Tek seferlik ödeme ile 3, 6 ya da 12 aylık Prime Üyelik alabilirsiniz.

Prime üyelik en avantajlı ve indirimli eğitim hizmetimizdir.
251 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page