top of page

Acil İlaçlarını Tanıyalım 1 -Buscopan®

(Butopan®, Spazmol®, Spazmotek®, Molit® )


Etken Madde : Hiyosin-N-butilbromür 20 mg/ml , 1ml amp

Gebelik Kategorisi: C

Laktasyon döneminde önerilmemektedir.

Uygulama Şekli:

 • İntramüsküler, subkutan ve yavaş intravenöz yoldan uygulanabilir.

 • Dekstroz veya %0,9’luk sodyum klorür enjeksiyonluk solüsyonlarıyla seyreltilebilir.

Terapötik Endikasyonlar:

 • Safra ve renal kolik dahil, akut gastro-intestinal, biliyer ve genito-üriner sistem spazmlarında ve gastro-duodenal endoskopi, radyoloji gibi tanıya ya da tedaviye yönelik girişimler sırasındaki spazmlarda kullanılır.

Doz:

Erişkinlerde: İntramüsküler, subkutan veya intravenöz yoldan bir ampul (20 mg) uygulanır, eğer gerekli ise yarım saat sonrasında bir ampul daha uygulanabilir.

 • İntravenöz enjeksiyon yavaş olarak uygulanmalıdır.

 • Günlük en yüksek doz olan 100 mg (5 amp) aşılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 • Göz: Akomodasyon bozuklukları (Hızlı iv parenteral verilirse)

 • Kardiyak: Taşikardi , Vasküler : Baş dönmesi GİS: Ağız kuruluğu

 • Üriner : Üriner retansiyon

Dikkat: Çocuklarda kullanılması önerilmez.

Kontrendikasyonlar :

 • Bileşiminde bulunan hiyosin-N-butilbromür veya diğer maddelere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu gösteren kişiler,

 • Dar açılı glokom,

 • İdrar retansiyonuna yol açan prostat hipertrofisi,

 • Sindirim sistemindeki mekanik stenozlar,

 • Paralitik veya obstrüktif ileus,

 • Megakolon,

 • Taşikardi,

 • Myasthenia gravis.

 • Hamilelik, emzirme

 • İntramüsküler hematom olasılığı nedeniyle antikoagülan ilaç tedavisi gören hastalara intramüsküler enjeksiyon yoluyla uygulanmamalıdır. Bu hastalarda Buscopan® subkutan veya intravenöz yol kullanılabilir.

Diğer İlaçlarla Etkileşimi

 • Trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar, antihistaminikler, kinidin, amantadin, antipsikotikler (ör. fenotiyazinler, bütirofenonlar), dizopramid ve diğer antikolinerjik (ör. tiotropium, ipratropium ve atropin benzeri bileşikler) ilaçların antikolinerjik etkilerini artırır.

 • Metoklopramid gibi dopamin antagonistleriyle beraber kullanıldığında her iki ilacın gastro-intestinal kanal üzerindeki etkileri azalır.

 • Beta-adrenerjik ilaçların taşikardik etkilerini artırabilir.


Dikkat :

 • Buscopan ® gibi antikolinerjik ajanların tanısı konmamış ve bu nedenle tedavi edilmemiş dar açılı glokom hastalarında uygulanması intraoküler basıncın artmasına neden olabilir. Bu nedenle, hastalar enjekte edilmesinden sonra görme kaybı ile ağrılı, kırmızı göz meydana gelmesi durumunda acil oftalmolojik konsültasyonu gerekir.

 • İdrar retansiyonu durumunda sonda takılması gerekebilir.VAKAYA YAKLAŞIM:

Karın ağrısı (dismenore veya safra kesesinde bildiğimiz taşı olan kolik tarzda ağrı vb. ) ile gelen hasta, diğer acil durumları (apandisit, aort diseksiyonu vb. gibi) dışladık, Buscopan®’ı vermeyi düşünüyoruz.

Yapacağımız erkek hasta ise bilinen prostat hikayesi var mı? (Medeczaneden ilaçlarına baktık, zaten idrar çıkışına bağlı bir şikayeti var mı? anamnezde sorguluyoruz). Cinsiyetten bağımsız zaten glokom ilacı kullanıp kullanmadığı, hastalığı var mı yok mu, sorguladık. (Yine acil yoğunluğunda en hızlısı medeczane sorgulamasıdır), ileus vs gibi durumları muayene&fizikmuayene (Gerekirse laboratuar ve görüntüleme ) ile zaten dışlamıştık.

Hastada taşikardi yapabilecek bir ilaç kullanımı (Beta agonist vb) ile beraber vermek zorunda kalır isek taşikardi yan etkisinin olabileceğini de öğrendik. Coumadinize hastada İM yapmamak (hematom riski!) nedeniyle de dikkat edeceğimizi bildiğimizden bu hastalarda İM

enj. kaçınmak gerekliliğini de biliyoruz. Bir de parenteral vereceksek hızlı vermemek gerekliliğini de biliyoruz (Akomodasyonu bozabilir) diye düşündükten sonra şimdi rahatlıkla Buscopan®’ ı yapabiliriz.


Ek: “Abi altı üstü bir Buscopan®a bu kadar düşünürsek ooo” dediğinizi duyar gibiyim J Şuan o kadar olmasa da ileride malpraktis ile ilgilenen hekimler zaten biliyor, avukat veya eğitim alanların alttaki bilgilere ulaşması zor değil. Hastada tanılı glokom var ise, sizin verdiğiniz ilaç ile atak yaşarsa ve bunu kayıtlarda kanıtlanırsa o zaman kendinizi savunamazsınız. Manevi zarar gördüm der kişi, mesleki sigortanız da karşılamaz.

BUM yapalım diyerek (Ek: Ulcuran piyasadan kalktı, artık BM ), 3 er 5 er karıştırıp seruma ilaç katmanın şu an sıkıntısı belki olmuyor gibi görünebilir, ama yakın gelecekte bunları da düşünmeniz gerekir arkadaşlar. Çok ilaç = çok etki yanında ,çok yan etki olasılığıdır. Yine ek bir bilgi öğrendik yukarıdan “Metoklopramid gibi dopamin antagonistleriyle beraber kullanıldığında her iki ilacın gastro-intestinal kanal üzerindeki etkileri azalır” .Metoklopramid (Metpamid®) ile beraber Buscopan® verilirse(BM) GİS etkilerini antagonize ederler bu nedenle GİS semptomları için semptomatik tedavide verdiğiniz kombine bu iki ilaç birbirinin etkisini antagonize eder ,bu açıdan da beraber verilmesi mantıklı değildir.

Minimum ilaç ile çözmeye çalışmalısınız. Bu yoğunlukta kolay mı? Kolay değil tabi ki. O yüzden bu yazılarımızda öğrendikçe obsesyonunuz artabilir. Uzman hekim olduğunuzda da biraz daha obsesifleşeceksiniz veya şu an danıştığınız uzman hekimler için ne kadar obsesif demenizin nedeni işte bu nedenlerdendir. O yüzden okumalı, okumalı veya okumayıp kafa rahat devam etmeli :) Ben ilk seçeneği öneriririm İyi çalışmalar

 

EĞİTİM ÖNERİLERİ

 

AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ

Aile hekimleri, aile hekimliği asistan doktorları ve acilde asm'de çalışan doktorlar, dhy'ye hazırlananlar için faydalı olacak birçok pratik bilgi ve dikkat edilmesi gereken konuya değinilen 8 derslik eğitim.


Toplam Süre: 519 dakika

Video Sayısı: 10

Erişim Süresi: 60 gün

 

EBOOKLARA GÖZ ATIN:


2.703 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page