top of page

BİR SOLUKTA ÇOCUKLARDA BOĞMACA

Aşı Reddi ile Hortlayabilen Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar


Epidemiyoloji: Boğmaca insidansı, bir yaşından küçük bebekler arasında en fazladır. Boğmaca solunum damlacıkları ile yayılır. Nezle döneminde bulaşma riski en fazladır. Ortalama kuluçka süresi 7-10 gündür (dağılım 6-20 gün).


Klinik özellikler: Klasik boğmaca tipik olarak aşılanmamış çocuklarda görülür. Üç aşaması vardır: 1-2 hafta süren ve üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer bir nezle aşaması; 2-8 hafta süren ve öksürük nöbetleri, inspiratuar boğmaca ve posttüsif kusma ile karakterize olan bir paroksismal aşama; ve öksürüğün birkaç haftadan aylara kadar azaldığı bir iyileşme aşaması.


Sunum ve hastalık şu durumlarda atipik olabilir:

•12 aylıktan küçük bebekler

•Aşılanmış küçük çocuklar

•Daha büyük çocuklar


Laboratuvar bulguları: Boğmacanın baskın laboratuvar bulguları spesifik değildir: Lökositoz ve lenfositoz (örn. mutlak lenfosit sayısı ≥10.000 lenfosit/mikroL). Belirgin lökositoz (örn. >60.000 beyaz kan hücresi [WBCs]/microL), boğmaca şiddetinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.


●Klinik şüphe: Aşağıdaki hastalarda boğmacadan şüphelenilmelidir (aşı durumu veya hırıltıdan bağımsız olarak) :


•Öksürük hastalığı olan, genellikle belirgin ateşi olmayan, 4 aydan küçük bebekler:

-İyileşmeyen öksürük (herhangi bir süre); öksürük paroksismal olabilir veya olmayabilir.

-Burun akıntısının sulu kaldığı rinore

-Apne, nöbetler, siyanoz, kusma veya zayıf kilo alımı

-Lenfositozlu lökositoz (WBC sayısı ≥20.000 hücre/mikroL ile ≥ yüzde 50 lenfosit)

-Akciğer enflamasyonu


•≥4 aylık bebekler ve genellikle belirgin ateşi olmayan öksürük hastalığı olan çocuklar:

-≥7 gün süren (boğmaca veya tüssif kusma ile birlikte olan veya olmayan) paroksismal prodüktif olmayan öksürük

-Burun akıntısının sulu kaldığı burun akıntısı ile ilişkili bir öksürük hastalığı

-Boğmaca, apne, öksürük sonrası kusma, subkonjonktival kanama veya uyku bozukluğu ile öksürük hastalığı

-Siyanoz

-Paroksizmler arasındaki terleme bölümleri


●Laboratuvar: Laboratuvar testleri, maruz kalma öyküsü olmayan hastalarda boğmaca tanısını doğrulamak ve halk sağlığı açısından (örn. bir salgın ortamında) yararlıdır. Ancak laboratuvar onayı tedavinin başlamasını geciktirmemelidir.


●Ayırıcı tanı: Bordetella pertussis enfeksiyonunun ayırıcı tanısı şunları içerir:

•Diğer Bordetella türleri (ör . Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica , Bordetella holmesii ) ve diğer solunum yolu patojenleri (ör. Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia türleri ve SARS-CoV-2 dahil solunum virüsleri) ile enfeksiyon

•Yabancı cisim aspirasyonu

•Reaktif hava yolları hastalığı/astım

•Alerjik veya bulaşıcı sinüzit

•Gastroözofageal reflü

•Aspirasyon pnömonisi

Kültür, polimeraz zincir reaksiyonu testi veya seroloji yoluyla B. pertussis'in izolasyonu veya tanımlanması, boğmacayı diğer enfeksiyonlardan ve bu durumlardan ayırır.


Bebeklerde ve çocuklarda boğmaca enfeksiyonu: Tedavi ve korunma


Hastaneye yatış endikasyonları arasında artan solunum eforu, pnömoni, beslenememe, siyanoz, apne, nöbetler ve <4 aylık (hızlı kötüleşme endişeleri göz önüne alındığında) yer alır. 4 aydan küçük bebekler için, pediatrik yoğun bakım ünitesi olan büyük bir tıp merkezinde hastaneye yatış istenebilir, çünkü klinik düşüş hızla ve uyarı vermeden gerçekleşebilir.


Destekleyici bakım, bebeklerde ve çocuklarda boğmaca tedavisinin temel dayanağıdır. Çocuğun sıvı ve beslenme durumuna özellikle dikkat edilmelidir.


●Öksürük nöbetleri için bilinen tetikleyicilerden (örn. egzersiz, soğuk hava, nazofaringeal aspirasyon) mümkünse kaçınılmalıdır. Bronkodilatörler, kortikosteroidler, antihistaminikler ve öksürük önleyici ajanları içeren semptomatik tedavilerin boğmaca hastalarında öksürüğü iyileştirmede yararlı olduğu kanıtlanmamıştır.


●Erken uygulandığında, antimikrobiyal tedavi semptomların süresini kısaltabilir ve yakın temaslara bulaşmayı azaltabilir. Antimikrobiyal tedavinin erken başlatılması, yüksek derecede klinik şüphe gerektirir, çünkü tanının laboratuvarda doğrulanması bir hafta kadar sürebilir.


●Antibiyotiklerin nazofarenksten boğmacayı yok etme yeteneği göz önüne alındığında, kültürlerden izole edilmiş Bordetella pertussis'i olan veya boğmaca için polimeraz zincir reaksiyonu pozitif olan bebekler ve çocuklar için antimikrobiyal tedavi önerilir.


●Klinik olarak boğmaca tanısı almış ve 21 günden daha kısa süredir semptomları olan hastalara da antimikrobiyal tedavi önerilir.


●Boğmaca tedavisi ve profilaksisi için makrolid antibiyotikler önerilir. Trimetoprim-sülfametoksazol, makrolid ajanlara kontrendikasyonu olan veya tolere edemeyen hastalar için bir alternatif olabilir.


Yaşamın ilk ayında verilen bir makrolid antibiyotik ile tedaviden sonraki bir ay içinde kusma gelişen genç bebeklerde infantil hipertrofik pilor stenozu düşünülmelidir.


●İndeks vakanın ev halkı ve yakın temaslıları ile şiddetli veya komplike boğmaca riski yüksek olan bireyler için antimikrobiyal profilaksi önerilir.


●Antimikrobiyal profilaksi rejimi, tedavi rejimi ile aynıdır. İndeks vakada öksürüğün başlamasından sonraki 21 gün içinde antimikrobiyal profilaksiye başlanmalıdır.


●İyi belgelenmiş boğmaca enfeksiyonu olan, tam olarak bağışıklanmamış çocuklar için, bağışıklamanın aselüler boğmaca içeren bir aşı (difteri toksoidi, tetanoz toksoidi ve aselüler boğmaca [DTaP] aşısı veya tetanoz toksoidi, azaltılmış difteri toksoidi ve aselüler boğmaca) ile tamamlanmasını öneriyoruz. Difteri toksoid ve tetanoz toksoid aşısı yerine Tdap aşısı).


●Boğmacalı veya boğmaca şüphesi olan çocuklar, beş günlük etkili antimikrobiyal tedaviyi tamamladıktan sonra veya tedavi edilmezse semptomların başlamasından 21 gün sonra okula veya kreşe dönebilirler.


Not: UPTODATE’ten yararlanılarak hazırlanmıştır (Son erişim: Ağustos 2023)

  

> PRİME ÜYELİK NEDİR?

Bee Akademi, Prime Üyelik. DHY Eğitimi Dahil
  • Prime üye olarak tüm eğitimlere sınırsız erişim sağlayabilirsiniz.

  • Tek seferlik ödeme ile 3, 6 ya da 12 aylık Prime Üyelik alabilirsiniz.

  • Prime üyelik en avantajlı ve indirimli eğitim hizmetimizdir.

  • 6 ve 12 Aylık Prime Üyeliklerde tüm ebooklar hediyedir.

226 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Σχόλια


bottom of page