top of page

RADYOLOJİ TÜYOLARI

1-Travmada en az 2 yönlü grafi çekilmeli. 2-Travmada uzun kemiklerin orta (diafiz) kısmında ağrı var ise mutlaka en yakın eklemin de grafisi alınmalı. 3-Çocuklarlarda bilateral çekim gereklidir. (Epifizle fraktür hattı karışır.) Aynı hat karşıda da var ise epifiz olma ihtimali fazladır. Küçük çocuk ise tek kasette tek çekim yeterli ve az radyasyon dozu için önerilir. 4-Fraktür yerine değil tüm alan gözden geçirilmeli minör fraktürler kaçabilir. 5-Hastayı mutlaka muayene ediniz (hassasiyet nerede ise oraya odaklanmakta (geneli ekarte ettikten sonra) fayda var) 6-Dizde baker kisti direkt grafide görülmez (kalsifiye ise görülür). 7-Stress fraktürü var ise MR daha iyidir ancak diğer tüm fraktürler bilgisayarlı tomografide görülür. 8-Fraktürlerde siyah hat görülür. Korteks devamlılığında araya siyah hat girdi ise fokuslanmakta ve gerekirse açı vererek grafi tekrarı yapılabilir. 9-El üzerine düşmelerde (ulnar deviye olarak grafisi çekilir) skafoid kemik mutlaka değerlendirilmeli. Distalden proksimale beslendiği için avasküler nekroz olma ihtimali yüksektir fraktür var ise. Direkt grafide görülemeyip hassasiyet var ise şüphe halinde BT veya MR çekilmelidir) 10-Çekilen tetkik BT mi MR mı ayrımı? Kemik korteks MR da siyah, BT de beyaz görülür.

11-İleri yaş düşmelerde femur boyun fraktürü ekarte edilmelidir (morbid ve mortal olabilir). 12-Stress kırığı (MR da iyi görülür) diğer tüm fraktürler BT de daha rahat fark edilir. 13- 18 yaşa kadar epifiz görülebilir. 14-Beyin ve böbrekte metastaz PET-CT de görülmez (parlar-glukoz kullanan organlar) bu organ metastaz tarama için; kontrastlı MR çekilmelidir. 15-Kompakt kemik adacığı (benigndir) prostat ca metastaz ile karışabilir. Ayrım için kontrastlı MR çekilmelidir. 16-Direkt grafi ile metastaz aranmaz (insidental çıkabilir o ayrı). 17-Adenoid şüphe var ise MR ile daha kostefektif ve radyasyon negatif bir yöntemdir ( eğer çocuk MR da hareketsiz durabilecekse) 18-Travmalardan sonra fizyolojik spazma bağlı olarak servikal düzleşme benzeri görünüm olabilir(patolojik değildir). Kendiliğinden düzelir. 19-Düz grafide diskler arasında hava (siyahlık-dejenerasyon göstergesidir) fark edilir ise MR çekerek kontrol edilmeli. 20- Hemangiomda disklerin üzerinde yere dik çizgi çizgi şeklinde bir görünüm olur. Benigndir.

21-Travma grafisinde vertebra fraktürü saptandı ise spinal yaralanma var mı diye MR çekilmelidir. 22-Düz grafide üreter taşı-flebolit ile karışabilir. Ayrım için IVP veya BT çeklilir. (Proksimali geniş ise taştır)40 yaş sonrası doğum yapmış kadınlarda flebolit olabilir. 23-Pelvis grafisinde asetabulum ve femur başı beraber etkilendi ise kalça displazisi? düşündürür, sadece femur başı etkilenmiş ise avasküler nekroz akla gelmeli. 24-El bilek yan grafide düz olarak çektirilir(parmaklar bitişik),el grafisi ise başparmak ile işaret parmağı “O” yapacak şekilde konumlandırılır. 25-PA grafi ile akciğerin %70 alanını gözlemleriz, yan grafi ile %100 etkinlik sağlanmaya yaklaşılır. (ABD de %95 iki yönlü çektirilir). 26-Akciğer grafisinde ön mediasten patolojinde 3T:Ttiroid, Timus, Teratom (en sık tiroid). Arka mediasten patolojisinde: Nörojenik tm’den şüphelenilebilir. 27-Azygos veni sağ akciğer üst lobda bulunur. 28-Akciğer grafisinden meme harici cinsiyet belirleme (mastektomili ise) kostokondral kıkırdak kalsifikasyonu: beyaz kama şeklinde ise kadın, C şeklinde ise erkektir. 29-Diyafram altı serbest hava en çok postop görülür, diğer neden perforasyondur. 30-Servikal kosta gözden kaçırılmamalı boyun ağrısı ile gelende grafi çekilme endikasyonu ile çekildi ise kontrol edilmelidir.


 

949 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Commenti


bottom of page